บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Tele-Marketing หรือการให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อสงสัยต่างๆ ทางโทรศัพท์ โดยบริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนการตลาดทางตรง จาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของการออมทรัพย์ และการทำประกันชีวิต ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ นอกจากการแนะนำแล้วทางบริษัท ยังมีศูนย์ Contact Center ที่รับสายโทรศัพท์จากลูกค้า เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ และคอยให้คำแนะนำในการวางแผนการออมทรัพย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นทางด้านเทคโนโลยี และระบบ CRM Application ทำให้เราสามารถตอบคำถาม หรือเสนอแนวทางต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และนี้คือ บริษัทที่มุ่งเน้นในด้านการบริการ โดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรก และสร้างความพึงพอใจในการให้คำแนะนำที่โปร่งใส จริงใจกับกลุ่มลูกค้า รวมทั้งยังคอยช่วยเหลือลูกค้าที่มีปัญหาในด้านต่างๆ

 

Sunday the 5th - Webmaster BIZPRO Outsource Co., Ltd. Email Address webmaster@bizpro.co.th. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS